Půjčovna a škola Windsurfingu

Půjčovna a škola Windsurfingu

Žádné týdenní, ani víkendové skupinové kurzy za předem stanovenou cenu, ale pouze striktně individuální intenzívní výuka při hodinových lekcích. U nás se totiž věnuje vždy jeden instruktor pouze jednomu žákovi, zásadně nevyučujeme skupiny ani dvojice. Po krátké teorii na břehu je instruktor s žákem na mělčině a pak jede na druhém surfu vedle žáka, vše mu předvádí, upozorňuje na chyby a dbá o jeho bezpečnost.  Zákazník platí vždy pouze skutečně odučený čas a neplatí prostoje, kdy například z důvodu síly větru není výuka možná.
Vzhledem ke specifickým povětrnostním podmínkám na Lipně používáme odlišný způsob výuky, než se běžně používá jinde, a jsem přesvědčen, že při našem systému výuky se každý naučí víc a rychleji. A 20 let úspěšného fungování školy windsurfingu to potvrzuje. U každého sportu, pro který je potřebná nějaká dovednost, nebo pohybové návyky, je samozřejmě vždy lepší individuální výuka, protože se žák neosvojí žádné zlozvyky, kterých by se pak těžko zbavoval. U windsurfingu je to složitější navíc o povětrnostní podmínky, vhodné pro kvalitní výuku. Při individuálním přístupu ke každému žákovi je možné lépe korigovat tempo výuky podle žákových schopností a momentálních povětrnostních podmínek a tím vším v konečném důsledku dosahovat daleko lepších výsledků.
Mám zkušenosti, hlavně se zahraničními zákazníky, kteří absolvovali mnohdy třeba i týdenní kursy windsurfingu, někde u moře, že u nás za dvě dvouhodinové lekce naučíme víc, než jinde za týden. Často se také stává, že se k nám vracejí naši bývalí žáci, už jako zkušení surfeři, a objednávají si hodiny pro pokročilé, protože vědí, že se jim to vyplatí.

 

Kontakt:

Ing. Rostislav Ružbatský
382 23 Černá v Pošumaví 139

Telefon: +420 380 744 304, +420 602 640 935

ICQ: 401-914-149

Skype: lipnows

www: https://www.lipno-windsurfing.cz/

GPS: 48°43'53.161" (48.7314338°)N, 14°5'36.868 (14.0935745°)E